ข้อควรระวังในการใช้กัญชา

ข้อควรระวังในการใช้กัญชา

บทนำข้อควรระวังในการใช้กัญชา

ข้อควรระวังในการใช้กัญชา กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท นิยมนำมาใช้เพื่อสันทนาการหรือทางการแพทย์ ในประเทศไทยกัญชาถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ประชาชนสามารถปลูก ครอบครอง และบริโภคกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การบริโภคกัญชาก็อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงและความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ดังนั้นจึงควรใช้อย่างระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช้

ผลกระทบของกัญชาต่อร่างกาย ข้อควรระวังในการใช้กัญชา

กัญชามีสารออกฤทธิ์หลักคือ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและร่างกาย ดังนี้

 • ระบบประสาท THC ทำให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล เพิ่มความรู้สึกเพลิดเพลิน แต่อาจทำให้เกิดอาการมึนงง เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด THC อาจทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น และทำให้หลอดเลือดหดตัว
 • ระบบทางเดินอาหาร THC อาจทำให้ท้องผูก อาเจียน และคลื่นไส้
 • ระบบต่อมไร้ท่อ THC อาจรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ฮอร์โมนเพศ
 • ระบบภูมิคุ้มกัน THC อาจลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
 • พัฒนาการของสมอง THC อาจส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและวัยรุ่น

ความเสี่ยงของการใช้กัญชา

นอกจากผลกระทบต่อร่างกายแล้ว การใช้กัญชายังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ ดังนี้

 • การเสพติด THC มีฤทธิ์เสพติดได้ โดยหากใช้กัญชาเป็นประจำอาจทำให้ติดได้
 • โรคจิต การใช้กัญชาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล
 • โรคหลอดเลือดสมอง การใช้กัญชาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • มะเร็ง การศึกษาบางชิ้นพบว่าการใช้กัญชาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม

ข้อควรระวังในการใช้กัญชา

เพื่อความปลอดภัยในการใช้กัญชา ควรปฏิบัติตามข้อควรระวัง ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลก่อนใช้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาอย่างละเอียด ทั้งประโยชน์และความเสี่ยง รวมไปถึงวิธีใช้ที่ถูกต้อง
 • ใช้อย่างระมัดระวัง ควรใช้กัญชาในปริมาณที่พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กและวัยรุ่น ไม่ควรให้เด็กและวัยรุ่นใช้กัญชา เพราะอาจส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง
 • ไม่ควรใช้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร การใช้กัญชาขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารก
 • ไม่ควรใช้หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กัญชาหากมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคจิตเภท หรือโรคซึมเศร้า
 • หลีกเลี่ยงการใช้ในที่สาธารณะ ควรใช้กัญชาในที่ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ในที่สาธารณะ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

สรุป

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท นิยมนำมาใช้เพื่อสันทนาการหรือทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การบริโภคกัญชาก็อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงและความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ดังนั้นจึงควรใช้อย่างระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://cannabisboon.com/